I Synod Diecezji Łódzkiej

II Synod Diecezji Łódzkiej

III Synod Archidiecezji Łódzkiej