Komisja Przygotowawcza Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej:

Przewodniczący: bp Ireneusz Pękalski
Wiceprzewodniczący: bp Marek Marczak
Sekretarz: ks. Waldemar Bartocha
Członkowie:

 • ks. Paweł Bogusz,
 • ks. Krzysztof Burzyński,
 • ks. Przemysław Góra,
 • ks. Marcin Jarzenkowski,
 • o. Artur Kiliszek CP,
 • ks. Gabriel Kołodziej,
 • ks. Grzegorz Korczak,
 • ks. Sebastian Krawczyk,
 • ks. Marcin Majda,
 • ks. Piotr Mieloszyński
 • o. Remigiusz Recław SJ,
 • ks. Marcin Wojtasik,
 • ks. Łukasz Woźniak SDB,
 • ks. Jarosław Życki,
 • s. Maria Pioskowik, salezjanka,
 • s. Elżbieta Sozańska, urszulanka,
 • s. Eliza Tymińska, karmelitanka,
 • Zuzanna Bereza,
 • Łukasz Charuba,
 • Anna Chowaniec,
 • Justyna Cupryn,
 • Natalia Dziąg,
 • Klaudia Krygier,
 • Aleksandra Mielczarek,
 • Barbara Milecka,
 • Renata Mościcka,
 • Dominika Packa,
 • Aleksandra Peżan,
 • Michalina Pokorska,
 • Inga Pozorska,
 • Paweł Przerywacz,
 • Grzegorz Romaniak,
 • Marek Sadawa,
 • Magdalenia Wójcik.

Podkomisje: 

Podkomisja I: Bez wiary nie można podobać się Bogu

Przewodniczący: ks. Grzegorz Dziewulski,
Wiceprzewodniczący: o. Remigiusz Recław SJ,
Członkowie:

 • ks. Marcin Majda,
 • Zuzanna Bereza,
 • Natalia Dziąg,
 • Piotr Pomozow,
 • Michał Rewekant,
 • Adam Żuchalski.

Podkomisja II: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Przewodniczący: ks. Marcin Jarzenkowski,
Wiceprzewodniczący: ks. Grzegorz Korczak,
Członkowie:

 • ks. Krzysztof Burzyński,
 • Paweł Adamczyk,
 • Łukasz Charuba.

Podkomisja III: Znać Chrystusa

Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik,
Wiceprzewodniczący: s. Elżbieta Sozańska, urszulanka,
Członkowie:

 • s. Elżbieta Bąkowicz, służebniczka,
 • Anna Chowaniec,
 • Paweł Przerywacz,
 • Grzegorz Zwoliński.

Podkomisja IV: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali 

Przewodniczący: ks. Gabriel Kołodziej,
Wiceprzewodniczący: ks. Damian Stachera, 
Członkowie: 

 • ks. Jarosław Życki,
 • Krzysztof Ciamarzewski,
 • Krzysztof Gogolewski,
 • Norbert Ogiński,
 • Ada Stachowiak.
 • Oliwia Szadkowska,
 • Barbara Zając.

Podkomisja V: Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie

Przewodniczący: o. Artur Kiliszek CP
Wiceprzewodniczący: ks. Sebastian Krawczyk,
Członkowie:

 • s. Maria Pioskowik, salezjanka,
 • Justyna Cupryn,
 • Maria Bartoszewska,
 • Anna Masłowska,
 • Barbara Milecka,
 • Renata Mościcka.

Podkomisja VI: Mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad 

Przewodniczący: ks. Piotr Mieloszyński,
Wiceprzewodniczący:    ks. Michał Pietrasik,
Członkowie:

 • ks. Piotr Mazij,
 • Łukasz Woźniak SDB,
 • Jerzy Jabłoński,
 • Klaudia Krygier,
 • Michalina Pokorska.

Podkomisja VII: Oto jestem,  poślij mnie

Przewodniczący: ks. Paweł Bogusz,
Wiceprzewodniczący: ks. Paweł Kutynia,
Członkowie:

 • ks. Wojciech Błaszczyk junior,
 • s. Katarzyna Bobińska, służebniczka,
 • s. Eliza Tymińska, karmelitanka,
 • Magdalena Ogrodowczyk,
 • Inga Pozorska,
 • Krystyna Warczyk,
 • Izabela Woropaj,
 • Magdalena Wójcik.

Podkomisja VIII: Będziecie moimi świadkami aż po krańce świata

Przewodniczący: ks. Przemysław Góra,
Wiceprzewodniczący: o. Piotr Kleszcz OFMConv,
Członkowie:

 • o. Gracjan Kubica,
 • Aleksandra Mielczarek,
 • Aleksandra Peżan,
 • Grzegorz Romaniak,
 • Marek Sadawa.

Zespoły:

Zespół opracowujący podstawy teologiczno-biblijne Propositiones Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej

Przewodniczący: ks. Grzegorz Dziewulski
Członkowie:

 • ks. Jacek Kacprzak
 • ks. Piotr Kulbacki
 • ks. Andrzej Perzyński
 • ks. Jan Słomka
 • ks. Marek Wochna
 • ks. Jan Wolski
 • ks. Arnold Zawadzki

Zespół do spraw badania sytuacji religijno-społecznej młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej

Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Kaja Kaźmierska
Członkowie:

 • ks. Hubert Kempiński
 • ks. Rafał Leśniczak
 • ks. Piotr Mieloszyński
 • ks. Jarosław Pater
 • ks. Marek Stępniak
 • ks. Sławomir Szczyrba
 • ks. Łukasz Tarnawski
 • ks. Marcin Wojtasik
 • Łukasz Charuba
 • Aleksandra Mielczarek