„SYNOD” PARAFIALNY

Dokumenty IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej

Vademecum „Synodu” Parafialnego


Dokument końcowy cz. III Kościół synodalny – tekst poprawiony


Synodalne Wskazania Duszpasterskie


Katalog Dobrych Praktyk


Dokument końcowy cz. IV – Synodalne wskazania duszpasterskie


Dokument końcowy cz. III Kościół synodalny


Autoportret Kościoła AŁ (Tekst poprawiony)


Dokument końcowy cz. II Autoportret Kościoła AŁ


Dokument końcowy cz. I Człowiek do którego jesteśmy posłani (Tekst poprawiony)


SYNTEZA Synodalna Archidiecezji Łódzkiej


Dokument końcowy
cz. I – Świat, do którego jesteśmy powołani


Tematy

Temat 1: Bez wiary nie można podobać się Bogu (Hbr 11.6)

Temat 2: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Temat 3: Znać Chrystusa

Temat 4: Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali (Jan Paweł II)

Temat 5: Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie (Jk 217)

Temat 6: Mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad (Obrzęd bierzmowania)

Temat 7: Oto jestem poślij mnie (Iz 68)

Temat 8: Będziecie moimi świadkami aż po krańce świata (Dz 18)


Instrumentum laboris

Instrumentum laboris. Rozdział I – ks. Grzegorz Dziewulski 

Instrumentum laboris. Rozdział II – ks. Marcin Jarzenkowski

Instrumentum laboris. Rozdział III – ks. Marcin Wojtasik

Wnioski i rekomendacje pastoralne ze sprawozdań grup synodalnych – temat nr 1 Bez wiary nie można podobać się Bogu Hbr 11, 6 – ks. Grzegorz Dziewulski

Instrumentum laboris. Rozdział IV – ks. Gabriel Kołodziej

Instrumentum laboris. Rozdział V – ks. Sebastian Krawczyk

Instrumentum laboris. Rozdział VI – ks. Piotr Mieloszyński

Instrumentum laboris. Rozdział VII – ks. Paweł Bogusz

Instrumentum laboris. Rozdział VIII – ks. Przemysław Góra

Synod duszpasterski jako lustro – ks. Sławomir Szczyrba

Instrumentum laboris – Etap II. Rozdział I – ks. Robert Jaśpiński

Instrumentum laboris – Etap II. Rozdział II – ks. Jarosław Pater

Instrumentum laboris Etap II Rozdział III – ks. Marek Pluta

Instrumentum laboris Etap II Rozdział IV – ks. Paweł Kutynia

Instrumentum laboris Etap II Rozdział V – ks. Edward Wieczorek

Instrumentum laboris Etap II Rozdział VI – ks. Marcin Wojtasik

Instrumentum laboris Etap II Rozdział VII – ks. Jacek Kacprzak

Instrumentum laboris Etap II Rozdział VIII – ks. Piotr Mieloszyński


Wykłady na temat adhortacji Amoris Laetitia:

Biblijne fundamenty miłości w adhortacji Amoris Laetitia – ks. Arnold Zawadzki

Teologiczne źródła adhortacji Amoris Laetitia – ks. Jan Wolski


Materiały do pracy w zespołach i kołach synodalnych na II etapie Synodu

Temat 1: Rzeczywistość rodzin i wyzwania (Rozdział II Amoris Laetitia)

Temat 2: Spojrzenie skierowane na Jezusa (Rozdział III Amoris Laetitia)

Temat 3: Miłość w małżeństwie (Rozdział IV Amoris Laetitia)

Temat 4: Miłość, która staje się owocna (Rozdział V Amoris Laetitia)

Temat 5: Niektóre perspektywy duszpasterskie (Rozdział VI Amoris Laetitia)

Temat 6: Umocnić wychowanie dzieci (Rozdział VII Amoris Laetitia)

Temat 7: Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche (Rozdział VIII Amoris Laetitia)

Temat 8: Duchowość małżeńska i rodzinna (Rozdział IX Amoris Laetitia)


Zestaw pytań do pracy w kołach synodalnych w szkołach podstawowych na II etapie Synodu (I zestaw)

Zestaw pytań do pracy w kołach synodalnych w szkołach podstawowych na II etapie Synodu (II zestaw)


III etap IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej „Parafia wspólnotą uczniów misjonarzy”

Temat nr 1 – Nawrócenie pastoralne drogą odnowy wspólnot parafialnych

Temat nr 2 – W jakiej rzeczywistości parafia wypełnia swoją misję

Temat nr 3 – Parafia środowiskiem głoszenia Ewangelii

Temat nr 4 – Parafia środowiskiem ofiarnej miłości diakonii