O historii łódzkich synodów diecezjalnych, które na przestrzeni blisko 100-lat istnienia Diecezji Łódzkiej były zwoływane przez biskupa Michała Klepacza (I i II synod) oraz arcybiskupa Władysława Ziółka (III synod) opowiada ks. dr hab. Mieczysław Różański, profesor historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.