Wykładem zatytułowanym: „Młodzież archidiecezji łódzkiej – między sekularyzacją, a ewangelizacją” zaprezentowanym przez profesor Kaję Kaźmierską z instytutu socjologii Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła się druga – robocza część sobotniego synodalnego spotkania.

Uczestnicy wsłuchując się w wykład, dowiedzieli się o wynikach badań religijności przeprowadzonych wśród uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Łódzkiej w 12 roku swojej edukacji szkolnej.

 

– Są to bardzo ciekawe wyniki. Potwierdzają one pewne przypuszczenia, ale także zaskakują. – tłumaczy profesor Kazimierska. Ankieta została sformułowana bardzo przekrojowo, gdyż dotyczyła takich kwestii jak wiara, wychowanie, wartości oraz czas wolny dzisiejszej młodzieży. – Chciałam przedstawić pełen obraz, szerokie spektrum zagadnienia. Choć jest to ankieta, dlatego też obraz jest bardzo ogólny. Niemniej jednak jest to – można powiedzieć – szkic do portretu, który daje dużo do myślenia i stawia przed nami wiele wyzwań, także w kontekście obecnego synodu. – zauważa prelegentka.

W przygotowanej ankiecie, która wcześniej została rozesłana do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Archidiecezji Łódzkiej, wzięło udział 4095 osób.  – Jest duża próba statystyczna, choć nie jest to materiał reprezentatywny. Jednak przy takiej liczbie zebranego materiału, można mieć już pewien obraz doświadczenia młodych żyjących w centrum Polski. – dodaje socjolog.

Po zakończeniu wykładu odbył się obiad przygotowany w Wyższym Seminarium Duchownym, a następnie przystąpiono do pracy w grupach synodalnych.