W łódzkiej bazylice archikatedralne 27 stycznia br., uroczystym podpisaniem dekretu synodalnego, którego dokonał arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś w obecności duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Łódzkiej, został uroczyście otwarty IV Synod Archidiecezji Łódzkiej.

poniżej publikujemy treść Dekretu Biskupiego


Dekret
Zwołujący IV Synod Archidiecezji Łódzkiej

Na większą chwałę Trójjedynego Boga, dla pomnożenia duchowego dobra wiernych Archidiecezji Łódzkiej, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, na mocy kanonu 462 Kodeksu Prawa Kanonicznego niniejszym

zwołuję
IV Synod Archidiecezji Łódzkiej.

Synod będzie obradował w trzech etapach:
– w roku 2018 pod hasłem: Młodzież nadzieją Kościoła łódzkiego;
– w roku 2019 pod hasłem: Przyszłość Kościoła łódzkiego idzie przez rodzinę;
– w roku 2020 pod hasłem: Parafia wspólnotą uczniów-misjonarzy.

Zamknięcie IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej nastąpi 10 grudnia 2020 roku w setną rocznicę erygowania łódzkiej diecezji.

Cały Lud Boży Archidiecezji Łódzkiej, wszystkich uczestników Synodu oraz ich synodalne zaangażowanie powierzam opiece i wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Patrona naszej Archidiecezji – Świętego Józefa oraz Świętych Patronów poszczególnych miast i wspólnot parafialnych.

Dan w Łodzi w dzień otwarcia IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, to jest 27 stycznia 2018 roku w pierwszym roku mojej pasterskiej posługi w Archidiecezji Łódzkiej.

+Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

ks. prałat Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii