– sprawy wiary w rodzinach zajmują drugorzędną funkcję. Wychowanie religijne dzieci z perspektywy Kościoła jako wspólnoty pozostawia wiele do życzenia i pewne wzory zachowań, które widzieliśmy już podczas badań młodzieży w ubiegłym roku, one się już powtarzają w konkretnych pokoleniach, stąd wniosek, że przed nami dużo pracy – mówiła prof. Kaja Kazimierska z wydziału socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, prezentując syntezę ankiet synodalnych dotyczących rodziny