–  gdy mamy ideę małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie, to należy zastanowić się jakimi drogami pragniemy dotrzeć do nich, żebyśmy mieli właściwą ideę. Będzie to zamysł Pana Boga i wówczas odwołujemy się do źródeł biblijnych albo całkiem inna droga i będą to źródła ludzkie – między innymi tam można się powoływać na prawo naturalne, ale ktoś może skorzystać – i dzisiaj jest to bardzo często wykorzystywana – z ideologii gender – zaznaczył  ks. dr hab. Jan Wolski w prelekcji dotyczącej „Źródeł Adhortacji posynodalnej „Amoris Laetitia” Ojca Świętego Franciszka”