Do wszystkich parafii Archidiecezji Łódzkiej i liderów grup środowiskowych została przesłana wypracowana przez Grupę Roboczą (ks. Wiesław Kamiński, p. Kaja Kaźmierska, s. Halina Koćwin, ks. Sławomir Sosnowski, o. Wojciech Dec, ks. Tomasz Liszewski) instrukcja do poprowadzenia przynajmniej dwóch spotkań w ramach I etapu Synodu. Przypomnę, że chodzi o możliwie szeroką konsultację jakiej chce papież Franciszek. Trzeba więc powołać możliwie dużą ilość grup synodalnych w każdym środowisku. W parafiach mogą powstać nowe grupy lub też zadania tego podjąć mogą się istniejące grupy IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. W każdej parafii powinna istnieć przynajmniej jedna grupa synodalna. Spotkania mogą odbywać się w obiektach parafialnych lub innych (prywatnych). Refleksja ma przebiegać w duchu wspólnotowym „My”. Nie chodzi o to, aby postawić się na zewnątrz Kościoła i stać się tylko i wyłącznie arbitrem, a tym bardziej nie chodzi o to, aby przyjąć postawę roszczenia i zimnej krytyki. Oczywiście nie idzie też o to, aby być „piewcą sukcesu” i nie widzieć bolesnych stron życia naszej Wspólnoty lokalnego Kościoła. Punktem wyjścia jest szczerość i poczucie odpowiedzialności.

Co do terminów: I etap od 17.10.2021 do 15.12.2021, II etap od 06.01.2022 do 14.02.2022. Na każdym etapie Synodu trzeba zorganizować przynajmniej dwa spotkania (lepiej więcej niż dwa). Ważna jest rozmowa, dyskusja, a nawet spór.  Spotkania mają być tematyczne, a więc prowadzone według załączonej instrukcji. Nie może to być „gadanie” w ogóle o Kościele. Na II etap zostaną opracowane kolejne pytania. Ważne jest, aby refleksje po ostatnim spotkaniu na każdym etapie Synodu, każda grupa (nawet najmniejsza) przesłała do Sekretariatu Synodu. Jeśli istnieje ryzyko, że grupa synodalna nie zbierze się powtórnie w tym samym składzie refleksję można spisać po każdym spotkaniu i przesłać ją do Sekretariatu. Mamy głęboką nadzieję, że z pomocą Ducha Świętego Synod ożywi nasz Kościół lokalny.


Adres sekretariatu Synodu: synod2021@archidiecezja.lodz.pl


Bardzo prosimy, aby na podany adres przesłać w ciągu tygodnia imię i nazwisko liderów grup synodalnych i ich adresy e-mailowe, jeśli to możliwe również numery telefonu. Pozwoli to na bezpośredni kontakt sekretariatu synodu z grupami synodalnymi.

 

Zobacz także: