XVI Synod Kościoła Powszechnego wciąż trwa. Po roku jego działania mamy już konkretne doświadczenia. Efektem prac wielu zespołów synodalnych było powstanie syntez cząstkowych, diecezjalnych i krajowych. Podsumowaniem tych wszystkich jest zamieszczony tutaj Dokument Roboczy dla Etapu Kontynentalnego: Rozszerz przestrzeń swego namiotu (DEK). Bardzo ważne jest abyśmy ten tekst uważnie przeczytali i odpowiedzieli na zamieszczone w nim trzy pytania, które dla ułatwienia odpowiedzi rozbiliśmy na cztery bardziej szczegółowe. Zachęcamy do odpowiedzi na wszystkie pytania, ale można odpowiedzieć tylko na niektóre z nich.

Odpowiedzi przesłane do dnia 18 grudnia br. do naszego sekretariatu na adres:

wieslawkam1@gmail.com lub synod2021@archidiecezja.lodz.pl

będą opracowane, a sporządzony na ich podstawie dokument prześlemy do Konferencji Episkopatu Polski do dnia 28 grudnia. Będzie on podstawą do dyskusji na spotkaniu Zgromadzenia Synodalnego dla Europy, które odbędzie się w Pradze w dniach 5 – 12 lutego br. Ważne, aby pracować na tekście dokumentu nie zaś pomijając go dodawać wątki, na które było miejsce w syntezach cząstkowych.

Choć czasu jest mało bardzo liczymy na zaangażowanie w duchu odpowiedzialności za Chrystusowy Kościół i Jego misję.

Sekretariat Synodu


Pytania – wersja poprawiona

  1. Które wnioski, uwagi i opinie zawarte w Dokumencie Roboczym dla Etapu Kontynentalnego (DEK) są najbardziej zbliżone do tych, z którymi spotkaliście się w waszym Kościele lokalnym?
  2. Które wnioski zawarte w DEK wydają się Wam nowe, zaskakujące bądź odkrywcze?
  3. Które wnioski i doświadczenia zawarte w DEK rodzą napięcia i ukazują rozbieżności z wnioskami i doświadczeniami, które spotkaliście w naszym Kościele?
  4. Jakimi sprawami priorytetowymi i wezwaniami do działania przeżywanymi przez nasz Kościół Łódzki możemy podzielić się z innymi Kościołami lokalnymi i przedyskutować je podczas I sesji Zgromadzenia Synodalnego w październiku 2023r. w Rzymie.

Dokument Roboczy dla Etapu Kontynentalnego: Rozszerz przestrzeń swego namiotu (DEK)