Aby mógł odbyć się synod w danym Kościele lokalnym, biskup diecezjalny powołuje specjalnie komisje synodalne, których zadaniem jest przygotowanie tematów i zagadnień opracowywanych następnie podczas spotkań zespołów synodalnych powołanych w parafiach, szkołach i innych środowiskach archidiecezji. O przygotowaniach do synodu opowiada ks. dr Grzegorz Dziewulski, wykładowca teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.