Dekanalne, międzyparafialne i parafialne grupy synodalne, a także szkolne koła synodalne na czele których stoją księża dziekani, proboszczowie i szkolni katecheci, mają jeden wspólny cel – pracę nad tematami i zagadnieniami, które wyznaczył ordynariusz miejsca jako temat przewodni łódzkiego synodu. O etapach organizacji i powoływania grup synodalnych opowiada ks. dr Waldemar Bartocha, sekretarz synodu.