W Wiewiórczynie grupa młodych pod kierunkiem ks. Krzysztofa Jałowieckiego pracuje w ramach synodu o młodzieży. Jakie mają spostrzeżenia? W dzisiejszych czasach wiara jest bardzo trudnym tematem. Jest wielu młodych, którzy świadomie, bądź nie, odsunęli się od Pana Boga, od Kościoła, ale jest też część młodzieży, która prawdziwie wierzy. Ważne jest, że się tego nie wstydzą i swoją postawą zachęcają rówieśników do uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez Kościół. Najlepszym przykładem jest tegoroczna Arena Młodych, gdzie można było zobaczyć wielką moc wiary młodego człowieka. Często zagubionego, szukającego swojej drogi, ale bardzo chętnego. Duża tu rola księży i katechetów. By kierować młodych ludzi właśnie w takie miejsca i wspólnie z nimi tam przebywać, spędzać czas, by poczuli, że są ważni i że są rzeczy organizowane właśnie dla nich.