– Byśmy nie próbowali budować Kościoła synodalnego nie mając u początku swojej własnej relacji z Panem, i to relacji, która jest opisana słowem przyjaźń! – mówił abp Grzegorz Ryś.

Dokładnie tydzień po rozpoczęciu przez Ojca Świętego Franciszka w Rzymie ogólnokościelnego Synodu o synodalności Kościół w łódzkiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki zainaugurowano diecezjalny etap Synodu, który zgromadził wiernych i duchownych chcących rozmawiać o wspólnocie Kościoła podążając za wskazaniami Papieża.

Etap diecezjalny rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, a wraz z nim liturgię koncelebrowali abp senior Władysław Ziółek, bp Ireneusz Pękalski i bp Marek Marczak, księża diecezjalni i zakonni. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele wspólnot i ruchów kościelnych, siostry i braci zakonni oraz wierni świeccy.

W homilii metropolita łódzki zwrócił uwagę zebranych na to, że – może być w nas strach przed tą wspólną drogą – jaką jest Synod! Także strach przed jej tempem. Synod ma rytm – główna praca w diecezji będzie trwać 4 miesiące. Jesteśmy wezwani do szybkiej drogi, choć wielu ludzi pyta – po co nam ten Synod? Czy w tym nie ma jakiegoś wywracania Kościoła? Po co nam szybka drogą? Przecież nam potrzebna jest stabilizacja, okrzepnięcie tu, gdzie jesteśmy obwarowanie siebie. A Piotr żyjący we Franciszku mówi – do drogi! Możliwe jest także w czasie Synodu narzucanie Jezusowi własnej perspektywy. To, co zrobili Jan i Jakub. Ja mam własne pragnienia co do tego Kościoła, własne pomysły co do tego, co w tym Kościele powinno się dziać i wypowiadam własne pragnienia, nie poddając ich pod rozeznanie Ducha Świętego, by nie odwrócić tych ról! – apelował metropolita łódzki.

Zauważył, że – w czasie  Synodu może się zdarzyć, że będziemy ulegać własnym ambicjom rządzy władzy, a wtedy efektem muszą być podziały, pretensje, żale do siebie. Jest też przestroga, że jeśli nie będziemy słuchać Jezusa, jeśli się nie będziemy wzorować na Nim, to natychmiast pojawią się inne modele tej wędrującej wspólnoty, wspólnoty, którą jest wędrujący Kościół. Jezus mówi – nie tak będzie z wami! – dodał hierarcha.

– Idźcie w tę drogę, ale uważajcie na siebie, bo bardzo was potrzebuję – mówi Jezus. Tak, jak Jezus rozmawiał z apostołami, tak dziś bierze każdego z nas i objaśnia tę drogę, po której idzie licząc na to, że będę współodczuwał będę szedł razem z Nim! – tłumaczył.

Po Eucharystii wykład na temat synodalności w Kościele na przestrzeni wieków i dziś – wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Słomka – wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zwrócił on uwagę na to, że synod lokalny i powszechny ma sens tylko jako wydarzenie żywe a więc otwarte na to, co nie przewidywalne, na powiew Ducha. Synod organizowany i przeprowadzony jako inscenizacja mająca przebiegać według wcześniej zaplanowanego scenariusza jest stratą czasu i pieniędzy. Gorzej, bo tak przeprowadzony Synod jest kompromitacją synodalności w Kościele oddalającą nas od praktyki synodalnego życia Kościoła. Uczestnictwo w Synodzie ma sens tylko wtedy, kiedy uczestnicy działają na własną odpowiedzialność jako ludzie wolni, gdy uczestnicy synodu czują się aktorami odgrywającymi rolę w przedstawieniu, którego scenariusz został napisany wcześniej bez ich udziału albo gdy są przekonani, że ich zadaniem jest domyślanie się jaką rolę mają odgrywać w tym zainscenizowanym przedstawieniu, to jest bieg nadaremno i kompromitacja Synodu. – zauważył ks. prof. Słomka.

– Synodalność nie jest jedną z form organizacji wewnętrznej Kościoła ale jest samym oddechem życia Kościoła. Takie jest wskazane nam przez Franciszka zadanie. Odnowić w Kościele ten oddech życia – ducha. Bez tego Kościół nie będzie żył jako wspólnota Chrystusa. Synodalność jest formą realizacji braterstwa, siostrzeństwa wewnątrz wspólnoty Kościoła. – dodał prelegent.

Dopełnieniem inauguracji było wystąpienie bpa. Matka Izdebskiego – superintendenta generalnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, który podzielił się doświadczeniem Synodu, jako naczelnej instytucji działającej w Kościele Ewangelicko – Reformowanym.

Rozpoczęty Synod – na etapie diecezjalnym – potrwa do połowy marca przyszłego roku. W tym czasie grupy synodalne powołane przez Kościół zatrzymają się nad refleksją na przygotowanymi wcześniej tematami i postawionymi pytaniami. Zebrane opinie zostaną przygotowane w odpowiedni dokument i przekazane do osób odpowiedzialnych za Synod na szczeblu ogólnopolskim.

Jako, że każdy wezwany jest wezwany do udziału w tym ogólnkościelnym wydarzeniu stąd, osoby chcące się zaangażować w dzielność Synodu o synodzie zaproszone są do kontaktu ze swoim księdzem proboszczem oraz do śledzenia zapowiedzi i wydarzeń w mediach diecezjalnych www.archidiecezja.lodz.pl oraz www.synodlodz.pl , w których informować będziemy o działalności Synod w archidiecezji.


Zobacz także: